Förskola Fosie

Förskolan är strategiskt placerad på tomten så att man fått en stor härlig innergård med mycket plats för lek.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Malmö stadsfastigheter
  • 2009
  • 714 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Mottagningskök
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola