Förskola Fröding

En klassisk förskola från Flexator. 

Vidarutveckling av denna modell har blivit en typförskola som numera finns i vårt standardsortiment. 

    • Beställare
    • Byggår
    • Byggnadsarea
    • Antal avdelningar
    • Barn per avd
    • Kök
    • Personalrum
    • Fasad
    • Ventilation
    • Byggnadstyp
    • ID-nr
    • Lerums kommun
    • 2005
    • 317 kvm
    • 2 st
    • 20 st
    • Mottagningskök
    • Ja
    • Trä
    • FTX
    • Förskola
    • 58320