Förskola Fullerö Hage

I det nya bostadsområdet Fullerö Hage strax utanför Uppsala färdigställdes denna 8-avdelningsförskola till skolstarten 2018. Förskolan som utgår från Flexators kataloghus Pilabo har ett tillagningskök samt en modern fasad både gällande fönstersättning samt träpanelen med olika bredd.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Våningar
  • Antal avdelningar
  • Antal barn
  • Fasad
  • ID-nr
  • Fullerö Bostäder AB
  • 2018
  • Förskola
  • 820 m2
  • 1640 m2
  • 2
  • 8
  • 144 (18x8)
  • Träpanel
  • BA-3369