Förskola Gusum

Förskola Anneberg, denna gång byggd i Gusum i Valdemarsviks kommun

I detta fall skulle en närliggande förskola rivas och ersättas med en ny. Då blev den snabba byggprocessen en avgörande faktor i upphandlingen.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • ID-nr
  • Valdemarsviks kommun
  • 2014
  • Förskola
  • 532
  • 532
  • 3 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • BA-3212