Förskola Håbo

I en samverkandsentreprenad med Håbo kommun har vi uppfört denna förskola med sex avdelningar i två plan

Byggnaden är förberedd för ytterligare två avdelningar. 
För att komma snabbt fram i processen utgick vi från förskola Anneberg och började jobba om den utefter kundens kravspecifikation. Resultat blev en spännande förskola i två plan.

 •    
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Fasad
  • Ventilation
  • ID-nr:
  • Håbo kommun
  • 2015
  • Förskola
  • 955 kvm
  • 1457 kvm
  • 6 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Cementfiberskiva
  • FTX
  • BA-3293