Förskola Häcklöparegatan

En spännande förskola med oväntade detaljer.

I mitten av denna föskola har man skapat ett stort samlingsrum som kan användas för uthyrning på kvällstid.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avd
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Göteborgs stad
  • 2007
  • 514 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola