Förskola Halmstad 

Förskola Anneberg i tre avdelningar målad med standardfärgsättningen för år 2014. 

Genom att hålla sig till standardlösningen gick hela byggprocessen mycket fort.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Halmstad kommun
  • 2014
  • 532 kvm
  • 532 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3253