Förskola Hidinge 

I samhället Hidinge var det dags att bygga ytterligare en förskola.

Det blev Flexator som fick den stora äran att bygga ytterligare tre avdelningar. Förskola fick ett stort skärmtak som är mycket uppskattat för olika typer av aktiviteter. 
Förskolan är en klassisk modell som även finns som typhus, där kallas den för förskola Anneberg.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Lekebergs bostäder AB
  • 2011
  • 527 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä/skivmaterial
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3107/58777