Förskola Hidinge 

I Lekebergs kommun finner vi denna variant av vårt typhus Förskola Anneberg 3 avdelningar.

En klassik färgsättning i rött och vitt gör att huset smälter in i omgivande miljö.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Lekebergs kommun
  • 2007
  • 527 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola