Förskola Hökerum

Förskola Hökerum färdigställdes 2012.

En vacker tvåvåningsbyggnad med en spännade färgsättning. Förskolan har fem avdelningar och en generös gemensam matsal som ligger strategiskt i mitten av huset. Förskolan får sin mat ifrån ett tillagningskök som ligger i nära anslutning till förskolan.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Ulricehamns kommun
  • 2012
  • 505 kvm
  • 878 kvm
  • 5 st
  • 20 st
  • Nej
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3155