Förskola Horn 

I Kinda kommun har vi byggt ytterligare en av våra storsäljare Förskola Anneberg 2 avdelningar.

Denna förskola är mycket populär då den är yteffektiv och oftast kan levereras med korta ledtider.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Kinda kommun
  • 2010
  • 321 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3084