Förskola Hovsta 

Utanför Örebro ligger samhället Hovsta, där finner man denna 2 avd förskola som beställts av Riksbyggen i Örebro.

Förskolan är den klassiska modellen Anneberg som är en av Flexators mest sålda förskolor. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Riksbyggen Örebro
  • 2011
  • 321 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3113/58783