Förskola i Lekeryd 

Vi hade givetvis hoppats på att beställaren skulle valt vårt typhus Lekeryd när byggplatsen nu blev i Lekeryd, men även här föll valet på vår klassiker förskola Anneberg 2 avdelningar

I detta fall valde man att växla planlösningen och skapa en gemensam entrè för hela förskolan. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Jönköpings kommun
  • 2012
  • 321 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-