Förskola Infanteriet 

Ankarhagen AB såg fördelen med att välja ett typhus när det var dags att bygga två nya förskolor i Örebro.

Den andra förskolan fick arbetsnamnet Infanteriet. Genom att välja ett typhus kunde processen gå fort och man fick beprövade förskolor, byggda med beprövade material.
Valet föll på förskola Anneberg med fyra avdelningar. Detta vinkelhus skapar en härlig innergård som är lätt att överskåda. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Ankarhagen AB
  • 2011
  • 708 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3114/58778