Förskola Järfälla 

När man skall bygga till en befintlig skola lämpar sig Flexators byggteknik ypperligt.

När Nibbleskolan i Järfälla skulle bygga till ville man göra det snabbt och effektivt så att man störde pågående verksamhet så lite som möjligt. 

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Järfälla kommun
  • 2013
  • 593 kvm
  • 593 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Nej
  • Förskola
  • Ba-3217