Förskola Junedal 

Förskola Junedal byggdes under vintern 2011 i Jönköping.

Den gemensamma entrén välkomnar alla barn till denna tvåvånings förskola.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventialation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Jönköpings Kommun
  • 2011
  • 765 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3126/58807