Förskola Kastanjen

Denna förskola är byggd som ett kors, där avdelningarna ligger i tre av flyglarna. 

I den fjärde flygeln finner man personalutrymmen samt även köket. I mitten av byggnaden skapas ett torg där man kan ha gemensamma samlingar och lekar.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Tornberget AB
  • 2009
  • 1108 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3008