Förskola Landskrona 

Den klassiska förskola Anneberg i 4 avdelningar.

Här har man kundanpassat huset genom att ha en gemensam entré till två avdelningar. Entrén blir då ljus och välkomnande för barn, föräldrar och personal.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Landskrona kommun
  • 2013
  • 714 kvm
  • 714 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3245