Förskola Nordskogen

 Denna förskola är byggd i två våningar och sammanbyggd med en äldre byggnad.

En av många förskolor som levererats till Jönköpings kommun. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Byggnadsarea (BTA)
  • Antal våningar
  • Antal avd
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Jönköpings Kommun
  • 2009
  • 333 kvm
  • 631 kvm
  • 2 st
  • 4 st
  • 20 st
  • Nej
  • Nej
  • Trä
  • FTX
  • Förskola