Förskola Nya Varvet

Nya varvet är en stadsdel i Göteborg som ligger söder om Göta älvsbron. Här fick vi förmånen att bygga en femavdelnings förskola till Källfelts Byggnads AB

Förskolan är förberedd för en sjätte avdelning som kan tas i bruk vid behov. Fram tills dess används avdelningen som ett gemensamt rörelserum. 
Planlösningen är hämtad från modellen förskola Anneberg som du kan läsa mer om här. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BTA/BYA
  • Antal avd
  • Barn per avd
  • Kök
  • Fasad
  • Ventilation
  • ID-nr
  • Källfelts Byggnads AB
  • 2014
  • Förskola
  • 972 kvm
  • 5 st
  • 20 st
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • BA-3273