Förskola Oxelösund 

Oxelösunds kommun såg tillfället att investera i en av de förskolor som vi hade på lager, detta gjorde att de kunde få en snabb leverans till ett fast pris

Byggnaden har permanentstandard men har också fördelen att den kan flyttas om behovet skulle uppstå.  
Förskola Anneberg 2 avdelningar som den kallas i våra kataloger är den mest beställda förskolan som vi har i vårt sortiment. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Oxelösunds kommun
  • 2010
  • 317 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3080/58717