Förskola Oxie 

 I stadsdelen Oxie utanför Malmö byggde Flexator denna förskola i två etapper.

Den första etappen bestod av fyra avdelningar, under 2011 byggdes ytterligare två avdelningar för att klara de ökande barnkullarna.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Malmö stadsfastigheter
  • 2011
  • 970 kvm
  • 6 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3025/3060