Förskola Reggio Emilia 

En stor gemensam entre möter barnen och föräldrarna när de går in i denna Reggio Emilia förskola.

Förskolan har stora gemensamma utrymmen som t.ex. samlingsalar och en generös atelje.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Örebo Kommunfastigheter
  • 2004
  • 783 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-2694