Förskola Rosa Tornet

I Lund stor denna stora fina förskola. 

Staden växer behovet av nya förskolor var stort. I denna modell har man kombinerat stora och små avdelningar. De små avdelningarna används till de små barnen som då får en lugnare miljö.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Hemsö
  • 2011
  • 746 kvm
  • 5 st
  • 15/20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3045