Förskola Rynningeåsen

På gamla regementsområdet i Örebro håller det på att byggas upp en helt ny stadsdel.

Här finner man denna förskola som bygger på vårt typhus Förskola Anneberg 3 avdelningar.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Kommunfastigheter Örebro
  • 2009
  • 527 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3023/58610