Förskola Samset 

I Jönköping vid Samset byggdes denna förskola under hösten 2011. 

Skolan ligger fint nära parkmark och närhet till det nybyggda bostadsområdet på Samset. Förskolan togs fram tillsammans med Jönköpings kommun.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Jönköpings Kommun
  • 2011
  • 949 kvm
  • 5 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3127