Förskola Sanda Ängar

I Upplands Väsby är denna förskola med sex stycken avdelningar byggd.

Förskolan är uppdelad i två delar, dvs att det finns inte traditionella avdelningsgränser. Sedumtaket gör att huset får sin unika karaktär. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Upplands Väsby kommun
  • 2009
  • 1140 kvm
  • 6 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3018