Förskola Sexdrega

I två omgångar har vi byggt denna förskola till Svenljunga kommun. Man började med två avdelningar för att under 2014 bygga till med ytterligare två avdelningar

Förskolan är i grunden förskola Anneberg som är vår mest sålda förskola.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BTA
  • Antal avd
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • ID-nr:
  • Svenljunga kommun
  • 2014
  • Förskola
  • 367 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • BA-3265