Förskola Skrea

Svenska kyrkan ville utöka sin verksamhet och bygga en ny förskola och länk till befintliga delar. Flexator fick uppdraget och resultatet blev denna byggnad med förskola och en samlingssal som även fungerar som länk.

  • BYA
  • Antal barn
  • Avdelningar
  • Arbetskontor
  • Våningar
  • Samlingssal
  • Kök
  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • 576
  • 3 x 20 st
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • Mottagningskök
  • Trä
  • Svenska kyrkan
  • 2016
  • Förskola
  • BA-3324