Förskola Söderköping

I Söderköping står nu den första förskola Pilabo på plats.
Förfrågan var formad så att vi bytte ut det låglutande taket mot ett sadeltak och panel mot en mer tradtionell träpanel för att smälta in i omgivningarna. 

  • Avdelningar
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruksarea
  • Kök
  • Kök i gemensam yta
  • Matsal
  • Personalrum
  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • 4
  • 1
  • 1
  • 80
  • 904
  • 852
  • Mottagning
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • Ramunderstaden
  • 2016
  • Förskola
  • BA-3333/59132