Förskola Strängnäs 

Förskola Anneberg i två plan. Denna förskola fick Flexator förmånen att bygga i Strängnäs. 

Den låga fönstersättningen som finns på plan två gör att barnen har full utsikt ut på gården. 

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Strängnäs kommun
  • 2014
  • 585 kvm
  • 1097 kvm
  • 6 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3220