Förskola Sunnersta

Denna åttaavdelnings förskola återfinns i Uppsala kommun. Byggnaden är tillverkad enligt miljöbyggnad silver. Huset ligger i en vinkel där kök och personaldelar är placerade i hörnet för en smidig logistik ut till avdelningarna. 

Avdelningarnas uppbyggnad är så att två avdelningar delar på ett gemensamt allrum samt att de har gemensat skötrum, detta utöver övriga funktioner. På detta sätt samverkar avdelningarn med varandra. Centralt placerat finns även ett gemensamt torg på nedreplan för större samlingar. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Våningar
  • Antal avd
  • Antal barn
  • Kök
  • Fasad
  • ID-nr:
  • Miljöbyggnad
  • Skolfastigheter i Uppsala
  • 2017
  • Förskola
  • 951
  • 1902
  • 2
  • 8
  • 160 (20x8
  • Tillagning
  • Trä
  • BA-3307
  • Silver (byggt enligt, ej certifierat)