Förskola Tidavad

En fyraavdelnings förskola som bygger på förskola Anneberg. Denna variant har fått en större personaldel för att även täcka behovet av arbetsplatser för den intilliggande skolan.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Våningar
  • Antal avd
  • Antal barn
  • Fasad
  • ID-nr:
  • Mariestads kommun
  • 2017
  • Förskola
  • 668
  • 708
  • 1
  • 4
  • 80 (20x40)
  • Trä
  • BA-3339