Förskola Tranås

2015 byggde vi denna tillbyggnad på en befintlig förskola. Lösningen blev att ta en avdelning plus personaldelar från vår mest populära förskola Anneberg.

  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Trä
  • Tranåsbostäder AB
  • 2015
  • Förskola
  • BA-3303