Förskola Träslövsläge

I Varberg ökade bostadsbyggandet kraftigt mellan åren 2004-2008

Detta medförde att man var i stort behov av nya förskolor. Flexator fick då uppdraget att bygga denna förskola med fyra avdelningar. Förskolan är belägen i Träslövsläge.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelninga
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Varbergs kommun
  • 2008
  • 732 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola