Förskola Trosa 

Denna förskola bygger på typförskolan Anneberg. 

Här har man valt att flytta köken och göra plats för mer invändiga fönster mellan avdelningar och korridorerna. Lösningen blir mycket spännande och man har bra överblick i lokalerna.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Trosa kommun
  • 2013
  • 397 kvm
  • 397 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Cementfiber
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3218