Förskola Tuna backar

Denna förskola som är byggd enligt miljöbyggnad silver finns i Uppsala kommun. Här finner vi samverkanstänk i avdelningsuppbyggnaden. Två avdelningar samverkar på en gemensam yta. Varje avdelning har eget kapprum.

Centralt i huset finner vi kök och personlutrymmen. Här återfinns även ett torg på bottenplan för större samlingar.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Våningar
  • Antal avd
  • Antal barn
  • Kök
  • Fasad
  • ID-nr:
  • Miljöbyggnad
  • Skolfastigheter i Uppsala AB
  • 2017
  • Förskola
  • 938
  • 1876
  • 2
  • 8
  • 144 (18x8)
  • Tillagning
  • Trä
  • BA-3308
  • Silver (byggt enligt, ej certifierat)