Förskola Varberg 

Under år 2007 och 2008 fick Flexator uppdraget att bygga ett flertal förskolor i Varberg.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Varbergs Kommun
  • 2007/2008
  • 362 kvm
  • 2 st
  • 30 st
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola