Förskola Vega Vinkel

Till skolstart 2019 färdigställde vi denna femavdelningsförskola i vinkel i Vega, Haninge kommun. Förskolan är byggd efter miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver och har även sedumtak.

  • Beställare:
  • Byggår:
  • Byggnadstyp:
  • BYA:
  • BTA:
  • Våningar:
  • Antal avdelningar:
  • Antal barn:
  • Fasad:
  • ID-nr:
  • Wästbygg AB
  • 2019
  • Förskola
  • 492 m2
  • 984 m2
  • 2
  • 5
  • 20 barn per avdelning, totalt 100 barn
  • Liggande och stående träfasad
  • BA-3412