Förskola Vintrie

I det expansiva området Vintrie i Malmö fick vi uppdraget att uppföra denna förskola.

Med sin tegelfasad och branta taklutning smälter byggnaden in i den skånska omgivningen.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Malmö Stadsfastigheter
  • 2009
  • 528 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Mottagningskök
  • Ja
  • Tegel
  • FTX
  • Förskola