Förskolan Furuhöjden 

Furhöjdens förskola hade ett stort energifokus när den tillverkades.

Man utgick från Flexators kataloghus Solberga och anpassade med ett antal energibesparande detaljer så som t.ex. solpaneler på taket.

Läs mer om detta objekt i artikeln från Huges egna kundtidning. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Huge Fastigheter AB
  • 2010
  • 659 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3051