Förskolan Skeppet

Förskolan Skeppet består av sex avdelningar som har byggts som ett kors.

I mitten av denna förskola finns stora gemensamhetsytor och högt till tak. På baksidan har man ett stort grönområde för lek och lärande.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Tornberget AB
  • 2009
  • 1108 kvm
  • 6 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-2988