Gruppboende Farsta

I Farsta finner man dessa gruppboenden.

Det är två byggnader med fem lägenheter i varje hus. Lägenheterna har separata sovrum och egna kök. Centralt i husen finns ett allrum med kök för gemensamma aktiveter.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal lgh
  • Kök
  • Personalrum
  • Dagrum
  • Tvätt
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • ID-nr
  • Specialboende AB, Stockholm
  • 2007
  • Gruppboende
  • 357 + 357 kvm
  • 5+5 st
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Vattenburna radiatorer
  • VB-2367/2377