Gruppboende Mjölby 

I Mjölby finner man detta gruppboenden som är hämtat från Flexators typhus Solbacka.

Denna byggnad består av ett mittskepp där personal och gemensahetsdelar finns. Lägenheterna ligger avskilt från gemensamhetsrummet på var sida om mittskeppet. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal lgh
  • BOA/lgh
  • Kök
  • Personalrum
  • Dagrum
  • Tvätt
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Mjölby kommun
  • 2013
  • Gruppboende
  • 596 kvm
  • 6 st
  • 41 kvm
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Vattenburna radiatorer
  • Boende
  • VB-2461