Gruppbostad Söderbymalm

I Haninge kommun uppförde vi under 2008-2009 två gruppbostäder med sex stycken lägenheter i varje byggnad. 

I husen finns dagrum med kök för gemensamma aktiviteter. I varje byggnad finns även tvättutrymme och personalrum.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal lgh
  • Kök
  • Personalrum
  • Dagrum
  • Tvätt
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • ID-nr
  • Tornberget AB
  • 2008/2009
  • Gruppboende
  • 444+443 kvm
  • 6+6 st
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Vattenburna radiatorer
  • VB-2391/2398