Kontor Getrag

Ett spännande kontor där man nästan uteslutande har jobbat med öppna kontorslandskap.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal våningar
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Getrag
  • 2004
  • 767 kvm
  • 1572 kvm
  • 2 st
  • Skivfasad
  • FTX med kyla
  • Direktverkande el
  • Kontor
  • Ko 4133