Kontor Parker Hannifin 

När Parker Hannifin skulle utöka sitt utvecklingcenter så fick Flexator det stora förtroendet att projektera och bygga.

I kontoret finns öppna landskap och enskilda kontor. Byggnaden länkades samman med intillliggande hus med en inglasad länk.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal våningar
  • Antal kontor
  • Öppna kontor
  • Matplats
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Parker Hannifin AB
  • 2011
  • 146 kvm
  • 291 kvm
  • 2 st
  • 9 st
  • 2 st
  • 1 st
  • Plåt
  • FTX med kyla
  • Kontor
  • Ko 4242/58767