Kontor SKB 

Efter många års undersökningar kom beslutet att förvaringen av använt kärnbränsle skulle placeras i Forsmark.

Flexator fick i uppdrag att bygga det första arbetskontoret på platsen. Byggnaden innehåller kontorsplatser och utställningshallar.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal våningar
  • Antal kontor
  • Utställningsyta
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Svensk Kärnbränslehantering AB
  • 2011
  • 876 kvm
  • 1725 kvm
  • 2 st
  • 42 st
  • 2 st
  • Trä
  • FTX med kyla
  • Kontor
  • Ko 4239