Kontor Volvo Buss 

Volvo Buss i Göteborg

  • Beställare
  • Antal våningar
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Byggnadstyp
  • Volvo AB
  • 2 st
  • Plåtfasad
  • FTX med kyla
  • Direktverkande el
  • Kontor