Matsal/gymnastiksal Söderbypark

En samlingsbyggnad för intill liggande skola, innehållande både matsal och gymnastiksal. 

Genom att lägga omklädningsrummen central skiljer man på ett bra sätt på de olika funktionerna.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Gymnastiksal
  • Omklädningsrum
  • Matsal
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Actus Fastigheter AB
  • 2009
  • Matsal/Gymnastiksal
  • 695 kvm
  • 1 st
  • 2 st
  • 1 st
  • Tillagningskök
  • Ja
  • Skivfasad